Władze Oddziału


ZARZĄD ODDZIAŁU wybrany w dniu 07.08.2021 roku ukonstytuował się w składzie:

 • Przewodnicząca:

Emilia Sobieszek

 

 • Wiceprzewodnicząca ds. Hodowlanych:

 Anna Krutelewicz

 

 • Wiceprzewodnicząca ds. Organizacyjnych:

Katarzyna Hoffmann

 

 • Skarbnik:

Mirosław Sobolewski


 • Sekretarz:

Robert Brusiło


 • Członkowie:

Małgorzata Peron

Magdalena Szulczyńska

 


 

ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA


 • Przewodniczący:

Ryszard Kurkiewicz

 

 • Zastępca:

Mirosław Łukasik

 

 • Sekretarz:

Barbara Bielak
ODDZIAŁOWY SĄD KOLEŻEŃSKI


 • Przewodnicząca:

Angelina Weimann

 

 • Zastępcy:

Ewa Burda

Mirosława Mulawa

 

 • Członkowie:

Mariola Czapla

Iwona Wojtczak 

DELEGACI NA ZJAZD DELEGATÓW

 • Emilia Sobieszek
 • Mirosław Sobolewski