BADANIE PROFILU DNA

Badanie Profilu DNA


1. Instrukcja dla właściciela

  • Właściciel psa pobiera dwa druki ze strony Zarządu Głównego lub Oddziału i wypełnia je szczegółowo drukowanymi literami (Protokół pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA, Zlecenie badania DNA psów)

W Zleceniu Badania DNA psów wpisujemy:

   • W rubryce ZLECAJĄCY -  ZKwP
   • W rubryce Wyniki badań należy przesłać na adres: ZKwP, Oddział w Zielonej Górze
  • Właściciel psa opłaca badanie na rachunek:

Numer konta: 44 1020 2892 0000 5802 0760 3683

Koszt: badanie za jednego psa to 195 zł (195 zł x ilość psów)

 

W tytule przelewu: proszę podać nazwisko płatnika, które jest podane na Zleceniu Badania DNA Psów w pozycji „PŁATNIK” oraz dodać adnotację, że badanie jest zlecone przez ZKwP np. Jan Kowalski – ZKwP, jeżeli wysyłamy kilka protokołów badań: Jan Kowalski – ZKwP – 3 psy

 

  • Lekarz weterynarii potwierdza identyfikację psa, pobiera krew, poświadcza zgodność danych na druku (Protokół pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA) własnoręcznym podpisem i pieczątką.

Kompletne zlecenie:

  • Próbka,
  • Zlecenie badania DNA psów,
  • Protokół pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA

lekarz weterynarii przesyła na adres:

Laboratorium Genetyki Molekularnej,

ul. Krakowska 1, 32-083 Balice

Dołączone potwierdzenie dokonania wpłaty przyspieszy rozpoczęcie badania.

 

  • Wyniki badań genetycznych - CERTYFIKAT - będą przekazywane do Oddziału macierzystego właściciela psa w ciągu 20 dni roboczych od momentu przyjęcia materiału do badań. Na certyfikacie będzie informacja o osobie pobierającej materiał do badania.
  • Wpis do rodowodu: PROFIL DNA lub Potwierdzone pochodzenie jest dokonywany przez biuro Oddziału w czasie odbioru certyfikatu przez właściciela psa.
  • Uprawnienia hodowlane zgodnie z uchwałą ZG, odpowiednio dla Reproduktorów i Suk Hodowlanych, mogą zostać wpisane do rodowodu psa dopiero po dokonaniu wpisu PROFIL DNA lub Potwierdzone pochodzenie.
  • Zlecenia nieopłacone nie będą przyjęte do badania.
  • Zlecenia niekompletne nie będą przyjęte do badania.

 

2. Instrukcja dla lekarza weterynarii dotycząca pobierania materiału biologicznego do badania DNA u psów znajduje się na stronie Laboratorium Genetyki Molekularnej:


Pliki do pobrania:

 • Protokół pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA (plik DOCPOBIERZ
 • Przykładowy wzór prawidłowo wypełnionego protokołu pobrania (plik PDF) POBIERZ
 • Zlecenie badania DNA psów (plik DOC) POBIERZ
 • Przykładowy wzór prawidłowo wypełnionego badania (plik PDF) POBIERZ